Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 •  GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün amacı, Gastronomi Biliminin tüm alanlarında uluslararası düzeyde temel mesleki bilgiye sahip, küresel gelişmeleri izleyip bireysel gelişimini hızlandırabilen, yönetim yetkinlikleri olgunlaşmış, analitik yaklaşım sahibi ve sorun çözme becerisi olan, stratejik düşünebilen ve yaratıcı, etik ve bilimsel kuralları öncelikli gören, yiyecek/içecek sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilen ve tartışabilen, etkin iletişim kurabilen, sosyal anlayışı gelişmiş ve paydaşların rol ve etkilerini kavrayan, gastronomi ve turizm entegrasyonunun kritik değerini düşünsel ve eylemsel olarak yansıtabilen, sürekli gelişimi benimsemiş, gastronomi teknolojilerindeki gelişmeleri yiyecek/içecek sektöründe işletme ve tüketici yönlü irdeleyerek yararlanabilen, eğitim ve sektör kariyerinde ilgili yabancı dili küresel standartlarda öğrenen ve kullanabilen, yiyecek/içecek sektörü işgücü piyasasına ait yasal uygulama ve işleyişi bilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, takımla ve bağımsız olarak çalışma yapabilen, yiyecek/içecek sektörüne ve uluslararası gastronomi pazarına katma değer sağlayabilecek, Türk mutfağını benimseyip, öğrenip ve sonrasında küresel gastronomi pazarında tanıtımı sağlayabilen yetkinlikte yönetici adayları yetiştirmektir.

  Kariyer Alanları

  Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları öncelikle konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek/içecek işletmeleri olmak üzere, havalimanlarındaki yiyecek/içecek birimlerinde, kruvaziyer gemilerde, catering işletmelerinde, yiyecek/içecek hizmeti sunan kamu kurumlarında ve yiyecek/içecek hizmeti sunan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitim alarak alanlarında akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler. 

 •  

  Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ
  Bölüm Başkanı

  Tel: (232) 301 69 71/16971
  yilmaz.akgunduz@deu.edu.tr

  Doç. Dr. Turgay BUCAK
  Tel: (232) 301 69 70/16970
  turgay.bucak@deu.edu.tr

  gozde bakırcı

  Dr. Öğr. Üyesi Gözde Türköz BAKIRCI
  Tel: (232) 301 69 72/16972
  gozde.turkoz@deu.edu.tr

  Öğr. Gör. Görkem GİRGİN
  Tel: (232) 301 69 73/16973
  gorkem.girgin@deu.edu.tr

   

 •  

 • Yıllara Göre Öğrenci Sayısı

  2016 – 2017 Eğitim Öğretim :  35

  2017 – 2018 Eğitim Öğretim :  37

  2018 – 2019 Eğitim Öğretim :  61

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim :  61

  2020 – 2021 Eğitim Öğretim : 61

  2021 – 2022 Eğitim Öğretim : 74

  Mezun Öğrenci Sayıları

  2019 – 2020 Öğretim Yılı : 9

  2020 – 2021 Öğretim Yılı :

  2021 – 2022 Öğretim Yılı :

  Program Tercih Edilme Oranları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast